AANPAK

Bij nieuwe opdrachtgevers nodigt FUND! altijd een medewerker van de betreffende organisatie uit om zelf aan ons team een briefing te komen geven. De praktijk heeft geleerd dat dit een enorme toegevoegde waarde heeft voor het project.

Dankzij de jarenlange ervaring kan FUND! de opdrachtgever goed adviseren over het inplannen en uitvoeren van telemarketing-campagnes. Op basis van de briefing wordt door FUND! een script opgesteld en na goedkeuring worden de geselecteerde agents geïnstrueerd. Er wordt altijd naar gestreefd om voor elk project of elke opdrachtgever een vast team samen te stellen.

Wekelijks ontvangt de opdrachtgever een transparante rapportage betreffende het project. Ook ontvangt de opdrachtgever dan het gedeelte van het adressenbestand dat is geactualiseerd en gevalideerd. Er wordt proactief gecommuniceerd: zowel bij het opstarten van het project als tijdens de uitvoering ervan wordt continu meegedacht om de hoogste kwaliteit te garanderen en de beste resultaten te behalen.

Na afloop van het project ontvangt de opdrachtgever het geactualiseerde en verrijkte adressenbestand retour. In de terugkoppeling wordt aangegeven hoeveel effectieve gesprekken er hebben plaatsgevonden en welke resultaten zijn behaald.

Neem contact op

E: fundteam@qualitycontacts.nl
T: (0224) 224 224

Wilt u meer informatie over onze diensten?

Bel mij terug