Evaluatier​apport BMNR gepublicee​rd

 

 

het rapport van de evaluatie van het bel-me-niet register is gepubliceerd op de site van de rijksoverheid.

Het rapport is te downloaden via deze link: http://to.ly/cYmX

Minister Verhagen geeft in het begeleidende schrijven van het rapport over de evaluatie van het bel me niet register aan dat de resultaten hem tevreden stemmen. Hij ziet geen aanleiding verdere initiatieven te ontplooien ten aanzien van de naamsbekendheid van het register. Tot slot geeft hij aan  voornemens te zijn de Stichting Infofilter voor een nieuwe periode aan te wijzen als beheerder. De minister identificeert aan de hand van het onderzoek wel een aantal verbeterpunten, die de Stichting reeds implementeert en zal gaan implementeren.

(Bron: DDMA)