Nieuwe code Telemarketing actief op 1 juli 2012

telefoniePer 1 juli 2012 wordt de herziene Code Telemarketing gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. In de Code, een initiatief van brancheverenigingen DDMA en KSF, worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt om de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Stichting Reclame Code (SRC) zal toezicht houden op naleving. Nederlandse bedrijven en organisaties hebben drie maanden de tijd om de regels in de bedrijfsprocessen te implementeren.

 

Regels gelden voor het hele Nederlandse bedrijfsleven
De herziene Code geeft een eenduidige standaard voor het bellend bedrijfsleven. Indien een organisatie de regels niet naleeft kunnen consumenten een klachten indienen bij de Stichting Reclame Code. In de Code staat onder meer dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan hij vermoedt dat zij onder de 16 jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men mag bellen aangeduid. Daarnaast geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het Recht van Verzet en het Bel-me-niet-register moet aanbieden, bijvoorbeeld in het geval van een terugbelafspraak. En geeft de Code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer. “Met de code hebben we op een praktisch manier invulling gegeven aan het wettelijke kader. Wij krijgen veel vragen uit de branche over de toepassing en implementatie van de regels. Door helder in de Code Telemarketing toe te lichten hoe men in de praktijk de regels moet toepassen hopen wij deze onduidelijkheid weg te nemen”, aldus Diana Janssen, directeur DDMA.

Gedragscode
Naast de Reclamecode is er ook een Gedragscode opgenomen in de Code Telemarketing. Dit onderdeel zal worden gehandhaafd door brancheverenigingen DDMA en KSF. De gedragscode geeft onder andere technische standaarden voor het gebruik van dialers, en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken. Zo wordt verplicht gesteld dat in de opleiding van agents aandacht wordt besteed aan geldende wet- en regelgeving en aan het benaderen van mensen die handelings- of wilsonbekwaam blijken te zijn.

Voorbereiding
Om organisaties te informeren over de herziene Code zal DDMA voor de sector een gratis voorlichtingsbijeenkomst organiseren op donderdag 26 april 2012. Voor meer informatie over de voorlichting kunt u terecht op de website van DDMA. De Code Telemarketing is vanaf vandaag te downloaden de ddma website.

(Bron: http://to.ly/cHg7 )