Regels telemarketing per 1 juli aangescherpt

shutterstock_93548242

Per 1 juli 2012 is de herziene Code Telemarketing in werking getreden. Een belangrijke wijziging in de telemarketingstrategie van het Nederlands bedrijfsleven. In de herziene Code, een initiatief van brancheverenigingen DDMA en de Klantenservice Federatie (KSF), worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt om de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Stichting Reclame Code (SRC) zal toezicht houden op de naleving.

 

Regels gelden voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven
De Code Telemarketing is opgesplitst in een Gedrags- en Reclamecode. De Reclamecode geldt voor het hele Nederlandse bellend bedrijfsleven, maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code en wordt gehandhaafd door de SRC. Indien men de regels niet naleeft kunnen consumenten klachten indienen bij de SRC. De Gedragscode zal worden gehandhaafd door brancheverenigingen DDMA en KSF. De Gedragscode omvat onder andere technische standaarden, maar stelt vooral eisen aan de kwaliteit van gesprekken.

Voorbereiding
In de afgelopen drie maanden hebben DDMA, KSF en SRC veel aandacht besteed aan de nieuwe Code door voorlichting op bijeenkomsten en via hun websites. Dat de branche zich goed heeft voorbereid, blijkt onder andere uit de vele vragen die DDMA en KSF de afgelopen periode hebben ontvangen. “Het is goed te zien dat de Code zo goed is opgepakt. We zijn blij dat wij veel onduidelijkheid bij onze achterban hebben kunnen weghalen over de toepassing van de Telecommunicatiewet in de praktijk.”, aldus Sanne Muijser directeur KSF. Jitty van Doodewaerd, Compliance Officer DDMA beaamt dit: “De Code is in goed overleg tussen alle betrokken partijen tot stand gekomen en dat heeft effect gehad op het resultaat. De Code stelt hoge kwaliteitseisen aan telefonisch klantcontact. Dit is niet alleen goed voor de consument, maar ook voor de organisaties die zich op deze manier positief onderscheiden.” 

Telemarketing check
Organisaties die nog niet hebben gecontroleerd of zij aan de Code Telemarketing voldoen, kunnen de Code downloaden op de website van DDMA en gebruik maken van de Check Telemarketing van de SRC of de Checklist Code Telemarketing 2012 van de DDMA Commissie Telemarketing. Deze handige checklists helpen het bedrijfsleven wegwijs te worden in alle verplichtingen die vanaf 1 juli gelden. Heeft u een vraag over de Code? Neem dan contact op met het DDMA bureau of de KSF.

(Bron: http://to.ly/emIS )